2.128 straipsnis. Ekspertu teises

2.128 straipsnis. Ekspertu teises
1. Ekspertai turi teise tikrinti juridinio asmens dokumentus ir apklausti juridinio asmens dalyvius, organu narius ir darbuotojus, taip pat asmenis, kurie tiriamojo laikotarpio metu buvo juridinio asmens nariai, organu nariai ar darbuotojai.2. Ekspertu nurodymu juridinis asmuo turi sudaryti galimybe patikrinti juridinio asmens turta. Teisejas nutartimi, nepranešes šalims, gali suteikti ekspertams teise atlikti šio straipsnio 1 dalyje nurodytus veiksmus ir kitu juridiniu asmenu atžvilgiu ir gauti dokumentus bei informacija iš atitinkamu valstybes instituciju.3. Jeigu ekspertams kliudoma igyvendinti teises, teismas gali duoti atitinkamus nurodymus policijai, kad ši užtikrintu ekspertu darba.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.