2.129 straipsnis. Ekspertu darbo apmokejimas

2.129 straipsnis. Ekspertu darbo apmokejimas
1. Teismo paskirti ekspertai privalo pranešti teismui apie savo atliekamo darbo apmokejima ir išlaidu, susijusiu su atliekamu darbu, atlyginima. Jei teismas su darbo apmokejimo ir išlaidu atlyginimo salygomis bei dydžiu sutinka, tai, nepranešes šalims, nustato suma, kuri negali buti mažesne nei septyniasdešimt procentu ekspertu nurodyto darbo apmokejimo ir išlaidu dydžio. Šia suma pareiškejas turi sumoketi i teismo specialiaja saskaita.2. Jei pareiškejas nesumoka teismo nurodytos sumos i teismo specialiaja saskaita, teismas pareiškima palieka nenagrineta. Tokiu atveju kitos bylos šalys turi teise i teismo išlaidu atlyginima.3. Jei teismas su ekspertu siulomu darbo apmokejimu ir išlaidu atlyginimu nesutinka, išklauses šaliu nuomones, jis skiria naujus ekspertus.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.