2.130 straipsnis. Ekspertu ataskaitos ir rekomendaciju platinimas

2.130 straipsnis. Ekspertu ataskaitos ir rekomendaciju platinimas
1. Teismas, gaves ekspertu ataskaita ir rekomendacijas, privalo apie tai pranešti šalims bei ju atstovams ir išsiusti kiekvienai šaliai bei ju atstovams ekspertu ataskaitos ir rekomendaciju kopijas bei sušaukti teismo posedi ataskaitai ir rekomendacijoms aptarti.2. Ekspertu ataskaita ir rekomendacijos turi buti išsiustos atitinkamoms valstybes institucijoms, kurios remdamosi istatymais atlieka juridinio asmens veiklos priežiura.3. Nenurodyti šiame straipsnyje asmenys gali susipažinti su ekspertu ataskaita ir rekomendacijomis tik teismo leidimu.