2.131 straipsnis. Teismo taikomos priemones

2.131 straipsnis. Teismo taikomos priemones
1. Jeigu ekspertu ataskaitoje nurodyta, kad juridinio asmens (juridinio asmens valdymo organu ar ju nariu) veikla yra netinkama, ir teismas tam pritaria, išklauses šaliu ir šio kodekso 2.130 straipsnyje nurodytu valstybes instituciju nuomones, teismas gali taikyti viena iš šiu priemoniu:1) panaikinti juridinio asmens organu sprendimus;2) laikinai sustabdyti juridinio asmens valdymo organu nariu igaliojimus ar pašalinti asmeni iš valdymo organu nariu;3) paskirti laikinus juridinio asmens valdymo organu narius;4) leisti nevykdyti tam tikru steigimo dokumentu nuostatu;5) ipareigoti pakeisti tam tikras steigimo dokumentu nuostatas;6) laikinai perduoti juridinio asmens organo nario balsavimo teise kitam asmeniui;7) ipareigoti juridini asmeni atlikti tam tikrus veiksmus ar ju neatlikti;8) likviduoti juridini asmeni ir paskirti likvidatoriu.2. Teismas, paskyres valdymo organo nari, gali nustatyti jo atlyginima.3. Sprendimas likviduoti juridini asmeni negali buti priimtas, jeigu tai prieštarautu kitu juridinio asmens dalyviu ar darbuotoju interesams arba viešam interesui. Sprendimas panaikinti juridinio asmens organu sprendimus negali buti priimtas, jei yra pasibaiges šio kodekso ar kitu istatymu nustatytas ieškinio senaties terminas.4. Apie priimta sprendima ir jo isigaliojima teismas turi nedelsdamas pranešti juridiniu asmenu registrui. Šiuo atveju netaikoma šio kodekso 2.66 straipsnio 5 dalis.III dalisATSTOVAVIMASXI skyriusBENDROSIOS NUOSTATOS
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.