2.132 straipsnis. Sandoriu sudarymas per atstovus

2.132 straipsnis. Sandoriu sudarymas per atstovus
1. Asmenys turi teise sudaryti sandorius per atstovus, išskyrus tuos sandorius, kurie del savo pobudžio gali buti asmenu sudaromi tiktai asmeniškai, ir kitokius istatymu nurodytus sandorius.2. Atstovauti galima sandorio, istatymu, teismo sprendimo ar administracinio akto pagrindu.3. Atstovai gali buti tiek veiksnus fiziniai asmenys, tiek ir juridiniai asmenys.4. Atstovais nelaikomi asmenys, kurie veikia savo vardu, nors ir del kito asmens interesu (prekybos tarpininkai ir kt.).