2.134 straipsnis. Atstovo teisiu sudaryti sandorius apribojimas

2.134 straipsnis. Atstovo teisiu sudaryti sandorius apribojimas
1. Atstovas atstovaujamojo vardu negali sudaryti sandoriu nei su paciu savimi, nei su tuo asmeniu, kurio atstovas jis tuo metu yra, taip pat su savo sutuoktiniu bei tevais, vaikais ir kitais artimaisiais giminaiciais. Tokie sandoriai gali buti pripažinti negaliojanciais atstovaujamojo reikalavimu.2. Šio straipsnio 1 dalyje numatyti apribojimai netaikomi, jeigu kiti istatymai numato ka kita, taip pat kai atstovas veikia kaip atstovas pagal istatyma.3. Atstovas negali atstovaujamojo vardu sudaryti tokio sandorio, kurio sudaryti neturi teises pats atstovaujamasis.