2.136 straipsnis. Sandorio, sudaryto kito asmens vardu neturint teises arba viršijant suteiktas teises, pasekmes

2.136 straipsnis. Sandorio, sudaryto kito asmens vardu neturint teises arba viršijant suteiktas teises, pasekmes
1. Sandoris, kuri kito asmens vardu sudaro neturintis teises sudaryti sandori asmuo arba asmuo, viršydamas suteiktas teises, sukuria, pakeicia ir panaikina teises bei pareigas atstovaujamajam tik tuo atveju, kai atstovaujamasis po to pritaria visam šiam sandoriui arba viršijanciai teises jo daliai (šio kodekso 2.133 straipsnio 6 dalis).2. Paskesnis atstovaujamojo pritarimas sandori padaro galiojanti nuo jo sudarymo.3. Atstovas, sudares sandori šio straipsnio 1 dalyje nurodytomis aplinkybemis, kai atstovaujamasis nepritaria šiam sandoriui, privalo atlyginti treciojo asmens patirtus nuostolius, jeigu treciasis asmuo apie tas aplinkybes nežinojo ir neturejo žinoti.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.