2.138 straipsnis. Igaliojimo patvirtinimas notarine tvarka

2.138 straipsnis. Igaliojimo patvirtinimas notarine tvarka
1. Turi buti notaro patvirtinami šie igaliojimai:1) igaliojimas sudaryti sandorius, kuriems butina notarine forma;2) igaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus istatymu numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos igaliojima;3) igaliojimas, kuri fizinis asmuo duoda nekilnojamajam turtui valdyti, juo naudotis ar disponuoti.2. Notaro patvirtintiems prilyginami:1) kariu igaliojimai, patvirtinti kariniu daliniu, junginiu, karo istaigu ir mokyklu vadu (viršininku);2) asmenu, esanciu laisves atemimo vietose, igaliojimai, patvirtinti laisves atemimo vietu vadovu;3) asmenu, esanciu tolimojo plaukiojimo metu juru laivuose, plaukiojanciuose su Lietuvos valstybes veliava, patvirtinti tu laivu kapitonu.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.