2.1381 straipsnis. Notarine tvarka patvirtintu igaliojimu registras

2.1381 straipsnis. Notarine tvarka patvirtintu igaliojimu registras
1. Notarine tvarka patvirtinti igaliojimai ir šio kodekso 2.138 straipsnio 2 dalyje nurodyti notaro patvirtintiems prilyginami igaliojimai turi buti registruojami viešame notarine tvarka patvirtintu igaliojimu registre. Duomenis notarine tvarka patvirtintu igaliojimu registrui pateikia igaliojimus patvirtine notarai, Lietuvos Respublikos konsuliniai pareigunai ir šio kodekso 2.138 straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys.2. Registruojant notarine tvarka patvirtintus igaliojimus ir šio kodekso 2.138 straipsnio 2 dalyje nurodytus notaro patvirtintiems prilyginamus igaliojimus, notarine tvarka patvirtintu igaliojimu registrui pateikiami duomenys apie igaliojima davusi asmeni, igaliotini, igaliojima patvirtinusi asmeni, igaliojimo patvirtinimo ir pasibaigimo datas, igaliojimo turini ir kiti Notarine tvarka patvirtintu igaliojimu registro nuostatu nustatyti duomenys.3. Vadovaujancioji notarine tvarka patvirtintu igaliojimu registro tvarkymo istaiga yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, šio registro tvarkymo istaiga – Centrine hipotekos istaiga.4. Notarine tvarka patvirtintu igaliojimu registro duomenys tvarkomi Notarine tvarka patvirtintu igaliojimu registro nuostatu nustatyta tvarka.Istatymas papildytas straipsniu:Nr. XI-1031, 2010-09-23, Žin., 2010, Nr. 126-6456 (2010-10-26)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.