2.139 straipsnis. Supaprastintas igaliojimo patvirtinimas

2.139 straipsnis. Supaprastintas igaliojimo patvirtinimas
Igaliojima, kuri fizinis asmuo duoda korespondencijai (konkreciai – siunciamiems pinigams ir paštosiuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesciui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms gauti, gali patvirtinti organizacija, kurioje fizinis asmuo dirba ar mokosi, daugiabuciu namu savininku bendrijos, kurios name gyvena fizinis asmuo, pirmininkas, seniunijos, kuriai priskirtoje teritorijoje gyvena fizinis asmuo, seniunas arba esancio tolimajame plaukiojime juru laivo kapitonas.Straipsnio pakeitimai:Nr. XI-1484, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 85-4130 (2011-07-13)