2.140 straipsnis. Juridinio asmens igaliojimas

2.140 straipsnis. Juridinio asmens igaliojimas
1. Juridinio asmens duodama igaliojima pasirašo jo vadovas ir ant igaliojimo dedamas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspauda privalo tureti.2. Papildomus reikalavimus juridinio asmens duodamam igaliojimui gali nustatyti istatymai.3. Pelno siekianciu (komerciniu) juridiniu asmenu igaliojimams taikomi šio kodekso 2.176–2.185 straipsniai.