2.141 straipsnis. Igaliojimu juridiniam asmeniui suteikiamos teises ir pareigos

2.141 straipsnis. Igaliojimu juridiniam asmeniui suteikiamos teises ir pareigos
Juridiniam asmeniui igaliojimas gali buti duodamas tiktai sudaryti tokius sandorius, kuriuos jis turi teise sudaryti pagal savo steigimo dokumentus.