2.142 straipsnis. Igaliojimo terminas

2.142 straipsnis. Igaliojimo terminas
1. Igaliojimo terminas gali buti apibrežtas ir neapibrežtas. Jeigu terminas igaliojime nenurodytas, tai igaliojimas galioja vienerius metus nuo jo sudarymo dienos.2. Notaro patvirtintas veiksmams atlikti užsienyje skirtas igaliojimas, kuriame nenurodytas galiojimo laikas, galioja, kol ji panaikina igaliojima išdaves asmuo.3. Igaliojimas, kuriame nenurodyta sudarymo data, negalioja.