2.146 straipsnis. Teise panaikinti igaliojima bei perigaliojima ir teise ju atsisakyti

2.146 straipsnis. Teise panaikinti igaliojima bei perigaliojima ir teise ju atsisakyti
1. Igaliotojas turi teise bet kada panaikinti igaliojima, o igaliotinis – igaliojimo atsisakyti. Perigaliojima gali bet kada panaikinti tiek igaliotojas, tiek ir igaliotinis. Savo ruožtu ir asmuo, kuriam igaliojimas duotas perigaliojant, gali bet kada jo atsisakyti.2. Istatymai arba šaliu sutartis gali nustatyti atvejus, kuriais išduodamas neatšaukiamas igaliojimas.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.