2.147 straipsnis. Igaliojimo pasibaigimas

2.147 straipsnis. Igaliojimo pasibaigimas
1. Igaliojimas pasibaigia:1) pasibaigus igaliojimo terminui;2) igaliotojui panaikinus igaliojima;3) igaliotiniui atsisakius igaliojimo;4) nustojus egzistuoti juridiniam asmeniui, kuris dave igaliojima;5) nustojus egzistuoti juridiniam asmeniui, kuriam duotas igaliojimas, arba jam iškelus bankroto byla;6) mirus davusiam igaliojima fiziniam asmeniui ar pripažinus ji neveiksniu arba ribotai veiksniu, arba nežinia kur esanciu;7) mirus fiziniam asmeniui, kuriam duotas igaliojimas, ar pripažinus ji neveiksniu arba ribotai veiksniu, arba nežinia kur esanciu.2. Duomenys apie igaliojimo pasibaigima turi buti pateikti notarine tvarka patvirtintu igaliojimu registro tvarkymo istaigai.3. Pasibaigus igaliojimui, netenka galios ir perigaliojimas.4. Atstovavimo pasibaigimas negali buti panaudotas prieš sažiningus treciuosius asmenis, išskyrus atvejus, kai apie atstovavimo pasibaigimo fakta šie asmenys žinojo ar turejo sužinoti, bet nesužinojo del savo paciu neatidumo.Straipsnio pakeitimai:Nr. XI-1031, 2010-09-23, Žin., 2010, Nr. 126-6456 (2010-10-26)