2.148 straipsnis. Igaliotojo pareiga pranešti apie igaliojimo pasibaigima

2.148 straipsnis. Igaliotojo pareiga pranešti apie igaliojimo pasibaigima
1. Apie igaliojimo panaikinima, nurodyta šio kodekso 2.147 straipsnio 1 dalies 2 punkte, igaliotojas privalo pranešti igaliotiniui, taip pat igaliotojui žinomiems tretiesiems asmenims, su kuriais nustatant ir palaikant santykius atstovauti duotas igaliojimas. Tokia pat pareiga turi igaliotojo teisiu peremejai, kai igaliojimas pasibaigia šio kodekso 2.147 straipsnio 1 dalies 4 ir 6 punktuose numatytais pagrindais.2. Igaliotojo ir jo teisiu peremeju teises ir pareigos, atsiradusios kaip igaliotinio veiksmu rezultatas iki to laiko, kai igaliotinis sužinojo ar turejo sužinoti apie igaliojimo pasibaigima, lieka galioti tretiesiems asmenims. Ši nuostata netaikoma, jeigu treciasis asmuo žinojo ar turejo žinoti, kad igaliojimas pasibaige.3. Igaliojimui pasibaigus, igaliotinis ar jo teisiu peremejai privalo tuojau gražinti igaliojima igaliotojui ar jo teisiu peremejams.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.