2.153 straipsnis. Prekybos agento veiklos prielaidos

2.153 straipsnis. Prekybos agento veiklos prielaidos
Prieš pradedamas veikla, prekybos agentas privalo apdrausti savo civiline atsakomybe už galima žala, kurios gali buti atstovaujamajam ar tretiesiems asmenims del jo veiksmu.