2.154 straipsnis. Prekybos agento teisiu ir pareigu iforminimas

2.154 straipsnis. Prekybos agento teisiu ir pareigu iforminimas
1. Prekybos agento teises ir pareigos gali buti iformintos raštu arba žodžiu.2. Agento arba atstovaujamojo reikalavimu ju sutartis privalo buti sudaryta raštu. Teises reikalauti sudaryti sutarti raštu atsisakymas negalioja.3. Tik sudarius sutarti raštu, galioja šios salygos, nustatancios:1) agento arba atstovaujamojo civilines atsakomybes apribojimus arba visiška jos netaikyma;2) draudima konkuruoti nutraukus sutarti;3) sutarties nutraukimo salygas;4) išimtines prekybos agento teises;5) prekybos agento teises i atlyginima priklausomybe nuo sudarytos sutarties ivykdymo.