2.155 straipsnis. Sutarties galiojimo terminas

2.155 straipsnis. Sutarties galiojimo terminas
1. Prekybos agento ir atstovaujamojo sutartis gali buti sudaryta apibrežtam arba neapibrežtam terminui.2. Jeigu sutartis buvo sudaryta apibrežtam terminui ir šiam terminui pasibaigus šalys toliau vykdo savo teises ir pareigas, tai pripažistama, kad sutartis atnaujinta neapibrežtam terminuitokiomis pat salygomis.