2.159 straipsnis. Prekybos agento atlyginimo dydžio nustatymas

2.159 straipsnis. Prekybos agento atlyginimo dydžio nustatymas
1. Atlyginimo dydis prekybos agento ir atstovaujamojo sutartyje nurodomas konkrecia pinigu suma arba sudaryto sandorio vertes ar išieškotos sumos procentais.2. Prekybos agentui taip pat turi buti atlygintos jo turetos papildomos išlaidos, jeigu ju nepadenge kita sandorio šalis (prekiu vežimo, sandeliavimo, saugojimo, pakavimo išlaidos, sumoketi muitai ir kitokios rinkliavos bei mokesciai ir t. t.) ir šios išlaidos neiskaitomos i agento savarankiškos veiklos išlaidas.3. Jeigu prekybos agento atlyginimas nurodytas konkrecia suma, tai šio kodekso 2.160 straipsnis taikomas tik tiek, kiek tai neprieštarauja susitarimo del prekybos agento atlyginimo konkrecia suma esmei.