2.160 straipsnis. Prekybos agento atlyginimo mokejimo tvarka

2.160 straipsnis. Prekybos agento atlyginimo mokejimo tvarka
1. Prekybos agentas igyja teise i atlyginima nuo sandorio sudarymo, jeigu atstovaujamasis ivykde sandori ar turejo pagal su treciaja šalimi pasirašyta sutarti ivykdyti sandori, ar trecioji šalis ivykde sandori, taciau visais atvejais veliausiai tada, kai trecioji šalis ivykde savo sutarties dali ar butu tai padariusi, jei atstovaujamasis butu ivykdes savaja.2. Jeigu sutartyje numatyta, kad prekybos agentui atlyginimas mokamas tik tada, kai treciasis asmuo ivykdo sutarti, tai prekybos agentas turi teise gauti avansa. Avansas negali buti mažesnis kaip keturiasdešimt procentu atlyginimo ir turi buti sumoketas ne veliau kaip iki paskutines kito po sutarties sudarymo menesio dienos, jeigu sutartyje nenustatyta kas kita.3. Jeigu yra akivaizdu, kad treciasis asmuo sutarties neivykdys, prekybos agentas netenka teises reikalauti atlyginimo. Jeigu atlyginimas ar jo avansas jau yra sumoketi, atstovaujamasis turi teise iš prekybos agento išieškoti sumoketas sumas. Ši nuostata netaikoma tada, kai sutartis neivykdoma del atstovaujamojo kaltes.4. Atstovaujamasis privalo atsiskaityti su prekybos agentu kas menesi ir ne veliau kaip iki menesio, einancio po ataskaitinio laikotarpio, paskutines dienos. Šalys rašytine sutartimi gali pratesti atsiskaitymo termina, bet ne ilgiau kaip trims menesiams nuo ataskaitinio laikotarpio paskutines dienos.5. Atstovaujamasis privalokas menesi, o susitarus raštu – ne reciau kaip kas trys menesiai pateikti prekybos agentui buhalterines apskaitos dokumentus, pagal kuriu duomenis apskaiciuojamas irmokamas atlyginimas, taip pat pranešti visas aplinkybes, del kuriu atsisakyta moketi prekybos agentui atlyginima arba del kuriu atlyginimas sumažintas.6. Kilus gincui del atlyginimo mokejimo, prekybos agentas turi teise reikalauti atlikti audita atlyginimo ir atsiskaitymu tikslumui nustatyti. Atsisakymas nuo audito teises negalioja. Jeigu atstovaujamasis atsisako leisti atlikti audita ar nesusitariama del auditoriaus, prekybos agentas turi teise kreiptis i teisma del priverstinio audito paskyrimo.7. Reikalavimams, susijusiems su prekybos agento atlyginimo išieškojimu, taikomas treju metu ieškinio senaties terminas.8. Kai prekybos agentui yra suteikta išimtine teise sudaryti sutartis tam tikroje teritorijoje ar su tam tikrais vartotojais, tai prekybos agentui priklauso komisinis atlyginimas, skaiciuojamas atsižvelgiant i sandorius, sudarytus komercinio atstovavimo sutarties galiojimo laikotarpiu su asmenimis iš tos teritorijos ar iš tu vartotoju.9. Prekybos agentui priklauso komisinis atlyginimas ir tuo atveju, kai treciosios šalies užsakymas pasieke atstovaujamaji iki komercinio atstovavimo sutarties galiojimo pabaigos arba per protingumo kriterijus atitinkanti laikotarpi po to, kai komercinio atstovavimo sutartis pasibaige, ir sandoris yra susijes su komercinio atstovavimo sutartimi.10. Kai prekybos agentui mokamas komisinis atlyginimas po sutarties pasibaigimo, naujam agentui komisinis atlyginimas nemokamas, išskyrus atvejus, kai pagal aplinkybes yra teisinga komisini atlyginima padalyti agentams.Straipsnio pakeitimai:Nr. IX-2172, 2004-04-27, Žin., 2004, Nr. 72-2495 (2004-04-30)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.