2.163 straipsnis. Atsakomybe pagal prekybos agento sudarytas sutartis

2.163 straipsnis. Atsakomybe pagal prekybos agento sudarytas sutartis
1. Kai prekybos agentas atstovaujamojo vardu sudaro sutarti, kurios sudaryti jis neturejo teises, o kita sandorio šalis apie tai nežinojo ir negalejo žinoti, pripažistama, kad atstovaujamasis tokia sutarti patvirtino, jeigu šis nedelsdamas po to, kai apie tokia sutarti sužinojo iš prekybos agento ar treciojo asmens, nepareiške treciajam asmeniui, kad sutarciai nepritaria.2. Šio straipsnio 1 dalies nuostata taikoma ir tais atvejais, kai prekybos agentas viršija jam suteiktas teises.