2.164 straipsnis. Konkurencijos draudimas

2.164 straipsnis. Konkurencijos draudimas
1. Prekybos agentas ir atstovaujamasis gali sutartyje numatyti, kad pasibaigus sutarciai prekybos agentas ne daugiau kaip dvejus metus nekonkuruos su atstovaujamuoju. Tokia sutarties salyga turi buti išreikšta raštu.2. Konkurencijos ribojimas gali buti apibrežtastik tam tikra teritorija ir prekiu ar paslaugu rušimis arba klientu grupe ir teritorija, kurios prekybos agentui buvo patiketos.3. Atstovaujamasis turi teise iki sutarties galiojimo pabaigos raštu vienašališkai atsisakyti konkurencijos draudimo.4. Jeigu sutartyje yra numatytas konkurencijos draudimas, prekybos agentas turi teise i kompensacija už visa konkurencijos draudimo laikotarpi. Kompensacijos dydis nustatomas šaliu susitarimu. Kompensacijos dydis gali buti apibrežiamas metine prekybos agento atlyginimo suma.5. Jeigu sutartis buvo nutraukta del prekybos agento kaltes, prekybos agentas netenka teises i šio straipsnio 4 dalyje numatyta kompensacija.6. Atstovaujamasis netenka teises remtis konkurencija draudžiancia sutarties išlyga, jeigu:1) atstovaujamasis be prekybos agento sutikimo nutrauke sutarti pažeisdamas išankstinio ispejimo apie sutarties nutraukima terminus arba nedelsdamas nepraneše prekybos agentui apie svarbias sutarties nutraukimo priežastis;2) prekybos agentas sutarti nutrauke del svarbiu priežasciu, už kurias atsako atstovaujamasis, ir apie šias priežastis nedelsdamas praneše atstovaujamajam;3) atstovaujamojo ir prekybos agento sutartis nutraukta teismo sprendimu del priežasciu, už kurias atsako atstovaujamasis.7. Prekybos agento reikalavimu teismas turi teise pripažinti visiškai ar iš dalies konkurencija draudžiancia sutarties išlyga negaliojancia, jeigu atsižvelgiant i prekybos agento teisetus interesus tokia išlyga daro jam dideles žalos.8. Susitarimai, kurie prieštarauja šio straipsnio nuostatoms ir pablogina prekybos agento padeti, negalioja.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.