2.167 straipsnis. Teise i kompensacija ir nuostoliu atlyginima

2.167 straipsnis. Teise i kompensacija ir nuostoliu atlyginima
1. Pasibaigus prekybos agento ir atstovaujamojo sutarciai, prekybos agentas turi teise i kompensacija pagal šio straipsnio 2 dali, jeigu šalys nesusitare, kad, pasibaigus sutarciai, prekybos agentas turi teise i nuostoliu atlyginima pagal šio straipsnio 6 dali. Atsisakymas nuo teises i kompensacija ar nuostoliu atlyginima negalioja.2. Prekybos agentas turi teise i kompensacija, jeigu:1) po sutarties nutraukimo atstovaujamasis turi esmines naudos iš dalykiniu ryšiu su klientais, kuriuos surado prekybos agentas ar su kuriais del prekybos agento žymiai padidejo atstovaujamojo verslo mastas; ir2) atsižvelgiant i visas aplinkybes, kompensacijos mokejimas atitiktu teisingumo principa.3. Maksimalia kompensacijos suma sudaro vidutine metine prekybos agento atlyginimo suma, apskaiciuota už visa sutarties galiojimo laikotarpi, jeigu sutartis galiojo ne ilgiau kaip penkerius metus. Jeigu sutartis galiojo ilgiau nei penkerius metus, skaiciuojamas paskutiniu penkeriu metu vidutinis metinis atlyginimas. Kompensacijos sumokejimas nepanaikina prekybos agento teises pareikšti reikalavima del nuostoliu, atsiradusiu pažeidus sutarti, atlyginimo.4. Prekybos agentas netenka teises i kompensacija, jeigu jis per vienerius metus nuo sutarties pasibaigimo nepraneša atstovaujamajam apie ketinima šia teise igyvendinti.5. Prekybos agentas neturi teises i kompensacija, jeigu:1) sutartis nutraukta prekybos agento iniciatyva, išskyrus atvejus, kai prekybos agentas sutarti nutraukia del neteisetu atstovaujamojo veiksmu arba del savo ligos, amžiaus ar negalios, del kuriu jis negali tinkamai atlikti savo pareigu;2) sutartis nutraukta atstovaujamojo iniciatyva del prekybos agento kaltes;3) prekybos agentas atstovaujamojo sutikimu perduoda savo teises ir pareigas pagal komercinio atstovavimo sutarti kitam asmeniui.6. Prekybos agentas turi teise i nuostoliu, kuriu jis patiria del sutarties su atstovaujamuoju nutraukimo, atlyginima, ypac jeigu prekybos agentas netenka komisinio atlyginimo, kuri butu gaves del tinkamo komercinio atstovavimo sutarties ivykdymo, o atstovaujamasis turi esmines naudos iš prekybos agento veiklos, arba (ir) kai yra neapmoketos prekybos agento išlaidos, kuriu jis turejo vykdydamas atstovaujamojo nurodymus. Atlyginant nuostolius, taikomos šio straipsnio 4 ir 5 dalys.Straipsnio pakeitimai:Nr. IX-2172, 2004-04-27, Žin., 2004, Nr. 72-2495 (2004-04-30)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.