2.171 straipsnis. Atstovo sudarytu sandoriu galiojimas

2.171 straipsnis. Atstovo sudarytu sandoriu galiojimas
1. Atstovo sudaryta sutartis sukuria teises ir pareigas atstovaujamajam, jeigu atstovas veike atstovaujamojo vardu ir del jo interesu, neviršydamas jam suteiktu teisiu, ir treciasis asmuo žinojo ar turejo žinoti, kad sutarti sudaro su atstovu.2. Atstovo sudaryta sutartis sukuria teises ir pareigas ne atstovaujamajam, o atstovui, jeigu:1) treciasis asmuo nežinojo ir neturejo žinoti, kad sutarti sudaro su atstovu (neatskleistas atstovavimas);2) konkrecios aplinkybes (pavyzdžiui, sutarties nuoroda) patvirtina, kad atstovas ketino sukurti teises ir pareigas sau, o ne atstovaujamajam.3. Nepaisant šio straipsnio 2 dalyje numatytu aplinkybiu, atstovaujamasis gali igyvendinti atstovo igytas teises, susijusias su treciuoju asmeniu, jeigu atstovas nevykdo savo prievoliu atstovaujamajam, atsižvelgiant i treciojo asmens teise panaudoti gynybos priemones prieš atstova. Jeigu atstovas nevykdo savo prievoliu treciajam asmeniui, tai šis asmuo turi teise igyvendinti su atstovaujamuoju susijusias savo teises, igytas prieš atstova, atsižvelgiant i atstovo teise panaudoti gynybos priemones prieš treciaji asmeni ir atstovaujamojo teise panaudoti gynybos priemones prieš atstova.4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytos teises gali buti igyvendintos, jeigu apie ketinima jas igyvendinti buvo atitinkamai pranešta atstovaujamajam, atstovui ir treciajam asmeniui. Gave toki pranešima, treciasis asmuo ar atstovaujamasis nebegali atsisakyti prievoliu, siejanciu juos su atstovu.5. Jeigu atstovas nevykdo savo prievoliu treciajam asmeniui del atstovaujamojo kaltes, atstovas privalo pranešti treciajam asmeniui atstovaujamojo varda.6. Jeigu treciasis asmuo nevykdo savo prievoliu atstovui, atstovas privalo pranešti atstovaujamajam treciojo asmens varda.7. Atstovaujamasis negali igyvendinti atstovo igytu su treciuoju asmeniu susijusiu teisiu, jeigu treciasis asmuo irodo, kad jis nebutu sudares sutarties, žinodamas, kas yra atstovaujamasis.