2.173 straipsnis. Atstovo veiksmu patvirtinimas

2.173 straipsnis. Atstovo veiksmu patvirtinimas
1. Atstovaujamasis turi teise patvirtinti veiksmus, kuriuos atliko asmuo, neturedamas šios teises ar ja viršydamas. Patvirtinimas gali buti bet kokios formos. Be to, jis gali buti numanomas iš atstovaujamojo elgesio. Patvirtinimas isigalioja nuo to momento, kai pasiekia treciaji asmeni. Isigaliojusio patvirtinimo nebegalima atšaukti.2. Jeigu sandorio sudarymo metu treciasis asmuo nežinojo ir negalejo žinoti, kad atstovas neturi teisiu ar jas viršija, tai treciasis asmuo neatsako atstovaujamajam, jeigu iki atstovo veiksmu patvirtinimo momento jis praneša atstovaujamajam, kad sandoris jam neprivalomas net ji patvirtinus. Jeigu atstovaujamasis patvirtino atstovo veiksmus, bet ta padare ne per protingumo kriteriju atitinkanti termina, treciasis asmuo gali atsisakyti sandorio apie tai nedelsiant pranešdamas atstovaujamajam.3. Jeigu treciasis asmuo sandorio metu žinojo ar turejo žinoti, kad atstovas neturi teisiu ar jas viršija, tai treciasis asmuo negali atsisakyti sandorio nei iki atstovo veiksmu patvirtinimo, nei po to.4. Treciasis asmuo visais atvejais gali atsisakyti priimti tik dalini atstovo veiksmu patvirtinima.5. Jeigu atstovas atliko veiksmus del busimo juridinio asmens interesu iki juridinio asmens isteigimo, tokius veiksmus galima patvirtinti tik istatymu nustatytais atvejais.