2.175 straipsnis. Atstovo teisiu pasibaigimas

2.175 straipsnis. Atstovo teisiu pasibaigimas
1. Atstovo teises pasibaigia:1) atstovaujamojo ir atstovo susitarimu;2) sudarius sandori ar atlikus kita veiksma, kuriam atlikti buvo išduotas igaliojimas;3) kai atstovaujamasis panaikina atstovui suteiktas teises;4) kai atstovas atsisako savo teisiu;5) kitais šio kodekso numatytais atvejais.2. Atstovo teisiu pasibaigimas neturi itakos treciojo asmens teisems, išskyrus atvejus, kai treciasis asmuo žinojo ar turejo žinoti apie atstovo teisiu pasibaigima arba apie aplinkybes, kurios yra atstovo teisiu pasibaigimo pagrindas.3. Nepaisant atstovo teisiu pasibaigimo, atstovas turi teise del atstovaujamojo ar jo ipediniu interesu atlikti veiksmus, kurie butini, kad nebutu padaryta žalos atstovaujamojo ar jo ipediniu interesams.Treciasis skirsnisProkura
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.