2.178 straipsnis. Prokuros forma

2.178 straipsnis. Prokuros forma
1. Prokura turi buti rašytine ir pasirašyta asmens, turincio teise išduoti prokura.2. Prokura turi buti iregistruota teises aktu nustatyta tvarka.