2.182 straipsnis. Prokuristo parašas

2.182 straipsnis. Prokuristo parašas
Pasirašydamas atstovaujamojo vardu dokumentus, prokuristas privalo nurodyti, kad jis veikia kaip prokuristas, t. y. irašyti žodi „prokuristas“ arba jo sutrumpinima „pp“.