2.184 straipsnis. Prokuros pasibaigimas

2.184 straipsnis. Prokuros pasibaigimas
1. Prokura pasibaigia, kai:1) atstovaujamasis ja atšaukia;2) prokuristas jos atsisako;3) atstovaujamajam iškelta bankroto byla;4) likviduojamas ar reorganizuojamas išdaves prokura juridinis asmuo;5) prokuristas mires.2. Prokura pasibaigia nuo atitinkamo irašo atitinkamame registre datos, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktuose numatytus atvejus.