227 straipsnis. Dokumentų įteikimas nagrinėjant ginčus darbo ginčų komisijoje

227 straipsnis. Dokumentų įteikimas nagrinėjant ginčus darbo ginčų komisijoje
Dokumentai šalims gali būti įteikti šiais būdais: 1) tiesiogiai; 2) registruotu laišku; 3) telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jeigu ginčo šalys nurodė, dokumentai siunčiami tik šalių nurodytais elektroninio pašto adresais; 4) viešai paskelbiant. Kai dokumentų įteikti neįmanoma (atsakovo nerandama ar duomenų apie adresą nėra atitinkamame registre), Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje (www.vdi.lt) paskelbiamas pranešimas, kuriame atsakovui nustatomas terminas (ne trumpesnis kaip penkios darbo dienos nuo pranešimo paskelbimo) atvykti į Valstybinės darbo inspekcijos teritorinį skyrių atsiimti dokumento. Atsakovui neatvykus per nustatytą terminą, dokumentas laikomas įteiktu jo paskelbimo interneto svetainėje dieną.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.