234 straipsnis. Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų sprogmenų apyvartos reikalavimų pažeidimas

234 straipsnis. Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų sprogmenų apyvartos reikalavimų pažeidimas
1. Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatyme nustatytų sprogmenų saugos, taip pat sprogmenų sertifikavimo ir ženklinimo bendrųjų reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki penkių šimtų devyniasdešimt eurų. 2. Duomenų apie pagamintus, įgytus, laikomus, sunaudotus, realizuotus, importuotus, įvežtus į Lietuvos Respubliką, eksportuotus, išvežtus iš Lietuvos Respublikos, vežtus tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją sprogmenis pateikimo tvarkos pažeidimas, duomenų nepateikimas ar klaidingų duomenų pateikimas, taip pat teisės aktuose nustatytos asmenų, kurių veikla yra susijusi su sprogmenų apyvarta, licencijuojamos veiklos vidaus audito tvarkos pažeidimas ir licencijuojamos veiklos vidaus audito duomenų nepateikimas ar klaidingų duomenų pateikimas sprogmenų civilinės apyvartos kontrolę atliekančioms institucijoms užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki penkių šimtų devyniasdešimt eurų. Straipsnio dalies pakeitimai: Nr. XII-2530 , 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20288 3. Sprogmenų apskaitos tvarkos pažeidimas, sprogmenų apskaitos duomenų nepateikimas ar klaidingų duomenų pateikimas valstybinę sprogmenų apyvartos kontrolę atliekantiems pareigūnams, taip pat sprogmenų laikymo ir apsaugos reikalavimų pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų septyniasdešimt eurų. 4. Sprogmenų gamybos saugos ir sprogdinimo darbų saugos reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų. 5. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas saugos ir ženklinimo bendrųjų reikalavimų neatitinkančių sprogmenų konfiskavimas.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.