2341 straipsnis. Registruojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, medžiagų ar mišinių, kuriuose yra registruojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, apyvartos reikalavimų pažeidimas

2341 straipsnis. Registruojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, medžiagų ar mišinių, kuriuose yra registruojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, apyvartos reikalavimų pažeidimas
1. Sandorių dėl registruojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, medžiagų ar mišinių, kuriuose yra registruojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, registravimo reikalavimų pažeidimas, Lietuvos Respublikoje tiekiamų registruojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, medžiagų ar mišinių, kuriuose yra registruojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, ženklinimas nesilaikant Reglamente (ES) Nr. 98/2013 nustatytų reikalavimų užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio eurų. 2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų. 3. Nepranešimas apie įtartiną sandorį dėl registruojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, medžiagų ar mišinių, kuriuose yra registruojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, nepranešimas apie registruojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų dingimą ar vagystę užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų. 4. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas registruojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, medžiagų ar mišinių, kuriuose yra registruojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, konfiskavimas. Papildyta straipsniu: Nr. XII-2747 , 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.