Šeštadienis, gegužės 25 d.

245 straipsnis. Streiko skelbimas

245 straipsnis. Streiko skelbimas
1. Priimti sprendimą skelbti streiką gali profesinė sąjunga ar jų organizacija jų įstatuose nustatyta tvarka šio kodekso 243 straipsnyje nustatytais atvejais. Darbdavio lygmens streikui skelbti įstatuose nustatyta tvarka turi būti gautas ne mažiau kaip ketvirtadalio profesinės sąjungos narių sutikimas. Šakos (gamybos, paslaugų, profesinės) lygmens streikui skelbti įstatuose nustatyta tvarka turi būti priimamas atstovaujančio organo sprendimas. 2. Prieš tikrąjį streiką gali būti organizuojamas įspėjamasis streikas. Įspėjamasis streikas skelbiamas atitinkamai įmonėje, įstaigoje, organizacijoje veikiančios profesinės sąjungos valdymo organo arba profesinių sąjungų organizacijos valdymo organo rašytiniu sprendimu be atskiro narių pritarimo. 3. Profesinės sąjungos ar jų organizacijos sprendime skelbti streiką nurodoma: 1) iškelti reikalavimai, dėl kurių skelbiamas streikas; 2) streiko data, pradžia ir vieta (įmonės, kuriose vyks streikas); 3) numatomas streikuojančių darbuotojų skaičius; 4) streiko komitetas; 5) profesinių sąjungų narių balsavimo dokumentai, įrodantys pritarusių streikui profesinių sąjungų narių skaičių. 4. Visus dokumentus, įskaitant balsavimo biuletenius, balsavimo protokolą ir kitus susijusius dokumentus, profesinė sąjunga turi saugoti trejus metus.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.