Šeštadienis, gegužės 25 d.

256 straipsnis. Lokauto skelbimas

256 straipsnis. Lokauto skelbimas
1. Jeigu yra šiame kodekse nustatytos sąlygos, lokautą skelbia darbdavys ar darbdavių organizacija. 2. Lokautą taiko darbdavys savo darbuotojams – kolektyvinio darbo ginčo dėl interesų šalimi esančios profesinės sąjungos ar jų organizacijos nariams arba streikuojantiems darbuotojams. 3. Paskelbti lokautą darbdavys gali ne anksčiau kaip praėjus septynioms kalendorinėms dienoms nuo streiko pradžios. 4. Darbdavys ar darbdavių organizacija, prieš skelbdami lokautą, turi ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas raštu apie tai įspėti kolektyviniame darbo ginče dėl interesų dalyvaujančią profesinę sąjungą ar jų organizaciją. 5. Įspėjime turi būti nurodyta: 1) lokauto pradžia; 2) lokauto priežastis ir tikslai (reikalavimai); 3) darbuotojų, kuriems bus taikomas lokautas, sąrašas. 6. Kiekvieną darbuotoją, kuriam bus taikomas lokautas, darbdavys turi individualiai įspėti apie lokautą ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki lokauto pradžios.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.