2.65 straipsnis. Juridinio asmens kodas

2.65 straipsnis. Juridinio asmens kodas
Juridini asmeni iregistraves registro tvarkytojas juridiniam asmeniui suteikia juridinio asmens koda ir išduoda juridiniu asmenu registro išraša.Straipsnio pakeitimai:Nr. XI-595, 2009-12-22, Žin., 2009, Nr. 159-7202 (2009-12-31)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.