Šeštadienis, gegužės 15 d.

27 straipsnis. Skatinimas ir apdovanojimas

27 straipsnis. Skatinimas ir apdovanojimas
1. Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą valstybės tarnautojus į pareigas priėmęs asmuo, o kai jį į pareigas priima Vyriausybė, savivaldybės taryba, – Vyriausybė atitinkamos valdymo srities ministro teikimu, savivaldybės meras gali skatinti šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.2. Valstybės tarnautojai skatinami:1) padėka;2) vardine dovana;3) vienkartine pinigine išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka.3. Už ypatingus nuopelnus valstybės tarnybai valstybės tarnautojai gali būti teikiami valstybės apdovanojimui gauti.4. Apie valstybės tarnautojo gautus paskatinimus ir valstybės apdovanojimus įrašoma į valstybės tarnautojo asmens bylą.Straipsnio pakeitimai:Nr. X-464, 2005-12-22, Žin., 2006, Nr. 4-97 (2006-01-12)Nr. XI-864, 2010-06-03, Žin., 2010, Nr. 71-3542 (2010-06-19)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.