2.73 straipsnis. Atsakomybe už neteiseta atsisakyma iregistruoti juridini asmeni bei už klaidas juridiniu asmenu registre

2.73 straipsnis. Atsakomybe už neteiseta atsisakyma iregistruoti juridini asmeni bei už klaidas juridiniu asmenu registre
1. Kai neteisetai atsisakoma iregistruoti juridini asmeni ir registruoti registrui pateikiamus duomenis ar registre registruojamus dokumentus, juridinis asmuo turi teise reikalauti atlyginti visus jam tokiais veiksmais padarytus nuostolius.2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytais veiksmais juridiniam asmeniui padarytus nuostolius, taip pat nuostolius kitiems asmenims, padarytus tvarkant juridiniu asmenu registra, atlygina valstybe. Žala išieškoma teismo tvarka. Valstybei civilinese bylose del žalos atlyginimo atstovauja Vyriausybes igaliota institucija.JURIDINIU ASMENU TEISNUMAS
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.