2.78 straipsnis. Licencijavimo taisykles

2.78 straipsnis. Licencijavimo taisykles
1. Kiekvienai istatymu nustatytai licencijuojamai veiklos rušiai Vyriausybe tvirtina licencijavimo taisykles, jeigu kiti istatymai nenustato ko kita.2. Licencijavimo taisyklese nurodoma:1) licencijuojama veikla;2) licencija išduodanti institucija ir jos igaliojimai;3) licencijai gauti reikalingi dokumentai;4) pateiktu dokumentu nagrinejimo tvarka ir terminai;5) licenciju rušys ir ju išdavimo salygos, pakartotinis licencijos išdavimas;6) licencijos formos;7) išduodamu licenciju registravimo tvarka;8) atsisakymo išduoti licencijas atvejai;9) licencijuojamos veiklos salygos, iskaitant licencijos turetoju teises ir pareigas;10) licencijos salygu laikymosi priežiuros tvarka;11) licencijos galiojimo sustabdymo bei panaikinimo atvejai ir tvarka.3. Licencijavimo taisyklese gali buti nurodyti ir kiti reikalavimai bei salygos.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.