2.79 straipsnis. Licencijos išdavimas

2.79 straipsnis. Licencijos išdavimas
1. Licencija išduodama neterminuotam laikui, jei yra ivykdytos licencijavimo taisyklese nustatytos salygos.2. Licencija verstis tam tikra veikla arba rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti licencija turi buti pateiktas pareiškejui per trisdešimt dienu nuo dokumentu, reikalingu licencijai išduoti, gavimo dienos, jeigu istatymai nenustato ko kita.3. Atsisakymas išduoti licencija negali buti grindžiamas veiklos netikslingumu ir turi buti motyvuotas.4. Informacija apie licencijos išdavima, jos galiojimo sustabdyma ir panaikinima kaupiama juridiniu asmenu registre. Licencijas išduodanti institucija privalo apie licenciju išdavima, galiojimo sustabdyma ar panaikinima pranešti juridiniu asmenu registrui juridiniu asmenu registro nuostatu nustatyta tvarka.5. Gaves licencija juridinis asmuo privalo licencijuojamos veiklos priežiuros institucijai teikti ir leisti tikrinti licencijavimo taisyklese nurodyta informacija, susijusia su licencijuojama veikla ar licencijos išdavima lemianciomis salygomis.6. Valstybes rinkliava už licencijos išdavima neturi viršyti licencijos išdavimo ir priežiuros sanaudu.Straipsnio pakeitimai:Nr. IX-2172, 2004-04-27, Žin., 2004, Nr. 72-2495 (2004-04-30)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.