Pirmadienis, rugpjūčio 10 d.

30(1) straipsnis. Tarnybinę atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės

30(1) straipsnis. Tarnybinę atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės
1. Tarnybinę atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra šios:1) valstybės tarnautojas nedelsdamas pats praneša padaręs tarnybinį nusižengimą;2) valstybės tarnautojas padėjo atskleisti tarnybinį nusižengimą;3) tarnybinį nusižengimą padaręs valstybės tarnautojas užkirto kelią neigiamoms tarnybinio nusižengimo pasekmėms;4) tarnybinį nusižengimą padaręs valstybės tarnautojas savo noru atlygino nuostolį ar pašalino padarytą žalą;5) tarnybinis nusižengimas padarytas dėl psichinės ar fizinės prievartos;6) tarnybinį nusižengimą padarė moteris dėl nėštumo;7) tarnybinis nusižengimas padarytas dėl didelio susijaudinimo, kurį sukėlė neteisėti kito asmens veiksmai.2. Tarnybinę atsakomybę sunkinančios aplinkybės yra šios:1) tarnybinis nusižengimas padarytas grupės susitarusių valstybės tarnautojų;2) tarnybinis nusižengimas padarytas pasinaudojant ekstremaliąja situacija ar jos aplinkybėmis;3) per vienus metus nuo tarnybinės nuobaudos paskyrimo padarytas kitas tarnybinis nusižengimas;4) tarnybinis nusižengimas padarytas neblaivaus ar nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų apsvaigusio valstybės tarnautojo;5) tarnybinis nusižengimas padarytas pažeidžiant viešąjį interesą ar dėl savanaudiškų paskatų.3. Įstatymai gali numatyti ir kitų tarnybinę atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių.Įstatymas papildytas straipsniu:Nr. XI-1369, 2011-04-28, Žin., 2011, Nr. 57-2705 (2011-05-12)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.