3.10 straipsnis. Nuostoliu atlyginimas

3.10 straipsnis. Nuostoliu atlyginimas
1. Susitarimo tuoktis šalis, be pakankamo pagrindo atsisakiusi sudaryti santuoka, turi atlyginti kitai šaliai nuostolius, patirtus del susitarimo tuoktis neivykdymo.2. Nuostoliu dydi sudaro šalies turetos faktines išlaidos ruošiantis sudaryti santuoka, taip pat prievoliu, susijusiu su busima santuoka, ivykdymo faktines išlaidos.3. Jeigu šalis atsisake tuoktis del svarbios priežasties, kuri atsirado del kitos šalies kaltes, tai kaltoji šalis turi atlyginti nuostolius pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas.4. Reikalavimams del nuostoliu atlyginimo taikomas vieneriu metu ieškinio senaties terminas, skaiciuojamas nuo atsisakymo sudaryti santuoka dienos.