3.102 straipsnis. Vedybu sutarties sudarymas

3.102 straipsnis. Vedybu sutarties sudarymas
1. Vedybu sutartis gali buti sudaryta iki santuokos iregistravimo (ikivedybine sutartis) arba bet kuriuo metu po santuokos iregistravimo (povedybine sutartis).2. Vedybu sutartis, sudaryta iki santuokos iregistravimo, isigalioja nuo santuokos iregistravimo dienos. Povedybine sutartis isigalioja nuo jos sudarymo, jei sutartyje nenustatyta kitaip.3. Nepilnametis gali sudaryti vedybu sutarti tik po santuokos iregistravimo.4. Sutuoktinis, kuris teismo sprendimu pripažintas ribotai veiksniu, gali sudaryti vedybu sutarti tik tada, kai yra rašytinis jo rupintojo sutikimas. Jeigu rupintojas sutikimo neduoda, sutuoktinio prašymu leidima sudaryti vedybu sutarti gali duoti teismas.