3.103 straipsnis. Vedybu sutarties forma

3.103 straipsnis. Vedybu sutarties forma
1. Vedybu sutartis turi buti sudaryta notarine forma.2. Vedybu sutartis, taip pat jos pakeitimai turi buti iregistruoti vedybu sutarciu registre, kuri tvarko hipotekos istaigos, šio registro nuostatu nustatyta tvarka. Keisti vedybu sutarti galima tik teismo leidimu. Vedybu sutarties pakeitimai neturi grižtamosios galios.3. Vedybu sutartis ir jos pakeitimai prieš treciuosius asmenis gali buti panaudoti tik tada, jeigu sutartis ir jos pakeitimai buvo iregistruoti vedybu sutarciu registre. Ši taisykle netaikoma, jeigu sandorio sudarymo metu tretieji asmenys žinojo apie vedybu sutarti ar jos pakeitimus.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.