3.104 straipsnis. Vedybu sutarties turinys

3.104 straipsnis. Vedybu sutarties turinys
1. Sutuoktiniai turi teise vedybu sutartyje numatyti, kad:1) turtas, igytas tiek iki santuokos, tiek gyvenant susituokus, yra kiekvieno sutuoktinio asmenine nuosavybe;2) turtas, kiekvieno sutuoktinio igytas iki santuokos ir esantis ju asmenine nuosavybe, po santuokos iregistravimo tampa ju bendraja jungtine nuosavybe;3) turtas, igytas susituokus, yra bendroji daline sutuoktiniu nuosavybe.2. Sutuoktiniai vedybu sutartyje gali nustatyti, kad viena iš šio straipsnio 1 dalyje numatytu turto teisinio režimo rušiu bus taikoma visam turtui arba tik tam tikrai jo daliai ar tik konkretiems daiktams.3. Sutuoktiniai vedybu sutartyje gali nustatyti tiek esamo, tiek busimo turto teisini režima.4. Sutuoktiniai vedybu sutartyje gali nustatyti teises ir pareigas, susijusias su turto tvarkymu, tarpusavio išlaikymu, dalyvavimu tenkinant šeimos reikmes ir darant išlaidas, taip pat turto padalijimo buda ir tvarka, jei santuoka nutraukiama, bei kitus klausimus, susijusius su sutuoktiniu tarpusavio turtiniais santykiais.5. Vedybu sutartyje numatytas sutuoktiniu teises ir pareigas gali riboti tam tikras terminas, arba pareigu ir teisiu atsiradimas ar pabaiga gali buti siejami su sutartyje numatytos salygos ivykdymu ar neivykdymu.