3.106 straipsnis. Vedybu sutarties pakeitimas ir nutraukimas

3.106 straipsnis. Vedybu sutarties pakeitimas ir nutraukimas
1. Vedybu sutartis gali buti pakeista ar nutraukta bendru sutuoktiniu susitarimu bet kuriuo metu tokia pacia forma, kokia yra nustatyta jai sudaryti.2. Vedybu sutarties pakeitimas ar nutraukimas prieš treciuosius asmenis gali buti panaudotas tik tada, jeigu vedybu sutarties pakeitimas ar nutraukimas yra iregistruotas vedybu sutarciu registre. Ši taisykle netaikoma, jeigu sandorio sudarymo metu tretieji asmenys žinojo apie vedybu sutarties pakeitima ar nutraukima.3. Vieno sutuoktinio reikalavimu vedybu sutartis gali buti pakeista ar nutraukta teismo sprendimu, kai yra šio kodekso šeštojoje knygoje numatyti sutarties pakeitimo ar nutraukimo pagrindai.4. Vieno ar abieju sutuoktiniu kreditoriai, kuriu teises pažeide vedybu sutarties pakeitimas ar nutraukimas, turi teise per vienerius metus nuo tos dienos, kai sužinojo apie vedybu sutarties pakeitima ar nutraukima, gincyti toki pakeitima ar nutraukima teismo tvarka ir reikalauti pažeistu teisiu atkurimo.