3.108 straipsnis. Vedybu sutarties pripažinimas negaliojancia

3.108 straipsnis. Vedybu sutarties pripažinimas negaliojancia
1. Be šio kodekso 3.105 straipsnyje numatytu pagrindu, vedybu sutartis gali buti pripažinta visiškai ar iš dalies negaliojancia taip pat šio kodekso pirmojoje knygoje numatytais sandoriu negaliojimo pagrindais.2. Sutuoktinio reikalavimu teismas vedybu sutarti gali pripažinti visiškai ar iš dalies negaliojancia, jeigu sutartis iš esmes pažeidžia sutuoktiniu lygiateisiškumo principa ir vienam iš sutuoktiniu yra labai nepalanki.3. Vieno ar abieju sutuoktiniu kreditoriai turi teise reikalauti pripažinti vedybu sutarti negaliojancia del jos fiktyvumo.VII skyriusSUTUOKTINIU CIVILINE ATSAKOMYBEPAGAL TURTINES PRIEVOLES