3.116 straipsnis. Turto padalijimo budai

3.116 straipsnis. Turto padalijimo budai
1. Vieno sutuoktinio ar ju kreditoriu reikalavimu turtas, kuris yra bendroji jungtine sutuoktiniu nuosavybe, gali buti padalytas sutuoktiniams ju susitarimu arba teismo sprendimu tiek susituokusiems, tiek ir santuoka nutraukusiems ar pradejusiems gyventi skyrium.2. Šio skyriaus normos taikomos, jeigu nera sutuoktiniu sutarties del bendro turto padalijimo.