3.119 straipsnis. Turto vertes nustatymas

3.119 straipsnis. Turto vertes nustatymas
Dalijamo bendro turto verte nustatoma pagal rinkos kainas, kurios galioja bendrosios jungtines sutuoktiniu nuosavybes pabaigoje.