312 straipsnis. Genetiškai modifikuotų organizmų ar genetiškai modifikuotų produktų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

312 straipsnis. Genetiškai modifikuotų organizmų ar genetiškai modifikuotų produktų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas
1. Genetiškai modifikuotų organizmų ar genetiškai modifikuotų produktų išleidimas į aplinką, tiekimas rinkai be teisės aktuose nustatyta tvarka išduoto leidimo ar neturint teisės aktuose nustatyta tvarka išduoto sutikimo, teisės aktuose nustatytų genetiškai modifikuotų organizmų ar genetiškai modifikuotų produktų naudojimo ar ženklinimo reikalavimų pažeidimas, genetiškai modifikuotų organizmų ar genetiškai modifikuotų produktų įvežimas į Lietuvos Respublikos teritoriją ar vežimas per Lietuvos Respublikos teritoriją, ar išvežimas iš Lietuvos Respublikos nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų, išskyrus šio straipsnio 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse numatytus nusižengimus, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų. 2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo penkių šimtų aštuoniasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų. 3. Genetiškai modifikuotų augalų pasėlių sambūvio su tradicinių ir ekologiškų augalų pasėliais taisyklėse nustatytų reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų. 4. Dauginamosios medžiagos, turinčios Europos Sąjungoje auginti neįteisintų genetiškai modifikuotų organizmų priemaišų, tiekimas rinkai užtraukia baudą nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų. 5. Ne daugiau kaip pusės hektaro ploto genetiškai modifikuotų augalų, kurių auginimas neįteisintas Europos Sąjungoje, auginimas tiekimo rinkai tikslais užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų. 6. Daugiau kaip pusės hektaro, bet ne daugiau kaip penkių hektarų ploto genetiškai modifikuotų augalų, kurių auginimas neįteisintas Europos Sąjungoje, auginimas tiekimo rinkai tikslais užtraukia baudą nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų. 7. Daugiau kaip penkių hektarų ploto, bet ne daugiau kaip dvidešimt hektarų ploto genetiškai modifikuotų augalų, kurių auginimas neįteisintas Europos Sąjungoje, auginimas tiekimo rinkai tikslais užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių eurų. 8. Daugiau kaip dvidešimt hektarų ploto genetiškai modifikuotų augalų, kurių auginimas neįteisintas Europos Sąjungoje, auginimas tiekimo rinkai tikslais užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių eurų.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.